Over Belgisch Witblauw

Oorsprong en evolutie van het ras

Men moet teruggaan naar het begin van deze eeuw om getuige te zien van de eerste initiatieven voor selectie gericht op de totstandbrenging van een dubbeldoel type, uitgaande van een eerder heterogene groep van melkvee runderen die in de loop van de XIXde eeuw Shorthorn bloed gekregen hebben.

De voorbode van een nieuwe richting van het ras komt na de 2de wereldoorlog met een ontwikkeling van de musculatuur.

Het Belgisch witblauw ras is ontstaan in 1973 toen de splitsing van het ras van Midden en Hoog België in twee verschillende takken doorgevoerd werd: de BWB vleestype en de BWB dubbeldoeltype.

BWB Vleestype

Het BWB ras, dat oorspronkelijk dubbeldoel was, is een echt vleesras geworden met als voornaamste eigenschappen: de buitengewone ontwikkeling van de bespiering, de kwaliteit van het vlees, het formaat, de vroegrijpheid, voerefficiëntie, de volgzaamheid, de uniformiteit en de moederlijke eigenschappen.

BWB Dubbeldoel

Deze dieren zijn genetisch identiek aan de dieren van het zuivere vleestype. Zij hebben een totaal andere selectie gevolgd die vooral op melkproductie en afkalfgemak gebaseerd is. De gemiddeld melkproductie ligt tussen 4200 en 4800 liters.

Verspreiding van het ras

Het BWB ras vertegenwoordigt, op het totaal aantal rassen, 50% van de nationale veestapel. 61% van de BWB veestapel bevindt zich in Wallonië en 39% in Vlaanderen.

Terwijl het BWB als zuiver ras in het noorden van Europa voor de productie van vlees wordt gebruikt, ontmoet men BWB in streken van de wereld waar vleesproductie op kruising gebaseerd is. Het ras is dus o.a. aanwezig in: Nederland, Frankrijk, Roemenië, Duitsland, Spanje, Italië, Canada, Marokko, Ierland…

Kruising met BWB

De buitengewone vermogen voor kruising en de uitzonderlijke kwaliteit van het BWB nakomelingen rechtvaardigen een toenemende vraag aan fokstieren wereldwijd.

De daling van de melkprijs, het introduceren van het classificatiesysteem SEUROP zijn elementen die de oorzaak zijn van de populariteit van het BWB ras.

In veel landen, tonen studies gemaakt op kruising tussen BWB en Holstein koeien en ook lokale melkrassen, in het algemeen, de superioriteit van de BWB kruisingskalveren.

Verder zijn het afkalfgemak, de overleving van de kruisingskalveren, de gemiddelde dagelijkse winst en de voerefficiëntie ook gunstig voor het BWB. Op het markt uit zich de grote karkaskwaliteit van de BWB kruisingskalveren door een belangrijke meerwaarde bij aankoop van de kalveren, die in België, Frankrijk, Italië of Spanje bij voorbeeld tot 200€/kalf kan gaan.

BBG … oplossing voor kruising

De maatschappij BBG werd in maart 2003 gesticht en positioneert zich als internationaal marktleider voor de verkoop van sperma, embryo’s en dieren van het BWB ras. Sinds de stichting heeft BBG door de jaren gewerkt om stieren te behalen die overeenkomen met deze aanvraag voor kruising, wat ook nieuw is voor het ras.

Het hele team is gemobiliseerd om de gewenste stieren te kiezen en om de beste advies te geven voor gebruik in kruising.